vallaregatan.jpg


AA i Olofström bildades den 10 maj 1989. Från det året på hösten har vi funnits på Vällaregatan, som går ner mot IUC efter Susekullen. Vi har varit ett varierande antal medlemmar under de 28 år som har gått sedan dess. Mestadels har vi räknat med 15-30 personer som från och till besökt mötena. Vi är några stycken med lång nykterhet som varit med i gruppen under alla åren, andra har varierande längd på sin nykterhet.

Gemensamt för oss alla är att vi inte bara är beroende av alkohol - vi är alkoholister. Beroende anser vi att man är, när alkoholen betyder så mycket i ens liv, att man inte kan tänka sig att avstå från den t ex vid varje veckoslut, när fest är lika med att dricka alkohol, när man inte kan tänka sig att gå på dans eller ut på krogen eller åka på semester utan alkohol - eller kanske t o m helst vill dricka alkohol, när man klipper gräset. Detta är ett alkoholberoende.

steg.jpg Alkoholist är man när man också utvecklat ett kemiskt beroende, som gör att man mår dåligt rent fysiskt, om man inte tillför kroppen alkohol. Man känner abstinens och ett sug efter alkohol för att komma i balans. Då har man förlorat kontrollen över sitt liv, och alkoholen har tagit kommandot. Man kommer i ständig konflikt med sina närmaste och får efterhand också problem med arbetskamrater och chefer, man kör bil påverkad och mister körkortet. Sådana tråkiga konsekvenser upprepas gång på gång utan att man förmår stoppa dem. Man är maktlös inför sitt behov av alkohol. Gränsen mellan beroende och alkoholism är flytande och det kan vara svårt att se skillnaden.

Vi som sökt oss till AA har känt att livet blivit för svårt tillsammans med alkoholen och har därför beslutat att sluta dricka. Vi har funnit att livet blivit mycket enklare och angenämare utan alkohol, främst för oss själva, men också för våra familjer och vänner. Vi trodde inte att en sådan förändring var möjlig.


Du är hjärtligt välkommen att dela vår gemenskap, om du känner att detta berör dig. Ett AA-möte går till så, att man sitter tillsammans runt ett bord och var och en delar med sig av de tankar man har för tillfället. Det kan handla om aktuella problem eller glädjeämnen, det kan vara berättelser om hur det var och hur livet förändrats. Man behöver inte säga något alls utan bara lyssna till vad andra säger. Poängen är att lyssna och relatera till sitt eget liv och tänka efter, var man själv står i sammanhanget.
trad.jpg

Vi utgår vid vissa möten från något av de tolv stegen i AA:s program, läser steget och reflekterar kring det. Den viktigaste upplevelsen är känslan av samhörighet med människor som förstår och har upplevt det samma som man själv. Vi dricker kaffe och umgås också en stund som folk gör mest.

En hatt går runt efter mötet, där vi samlar frivilliga bidrag till att driva gruppens verksamhet. Det vanliga är att man lägger en tjuga. Vi kallar detta hattpengar. Så har gruppen hållits vid liv i 28 år med undantag för de senare åren, då ekonomiskt stöd till lokalhyran tagits emot även från sponsorer inom kommunen.

Allt som du i övrigt vill veta, får du svar på vid kontakt med oss. Du är mycket välkommen!